torstai 3. joulukuuta 2015

Suunnitelma

TAVOITE: Markkinointiviestintä kampanijan suunnittelu ja toteutus nopea tempoisella aikataululla. Osaa huomioida omat oppimistarpeensa suhteessa ammattiosaamisen näyttöihin ja/tai tutkintosuorituksiin. Osaa laatia ryhmässä totetutus ja seuranta-aikatalun, sekä pitää sovituista asioista kiinni. Osaa toimia markkinonitiviestintäryhmän kanssa yhteistyössä, osaa suunnitella oman osuutensa toteutuksen, osaa toimia velvollisuuksiensa ja valtuuksiensa mukaisesti. Ryhmä osaa toimia yhdessä tavoitteellisesti, sekä tehdä työjaon. Osaa tiedottaa totetustuksestaan myymälän hoitajalle ja tarvittaessa myös neuvotella yksityiskohdista tai omista valtuuksistaan.

RYHMÄTYÖ:


TUOTTEEN TAI PALVELUN MARKKINOINTIKAMPANIJA (Mangustin)

Vaikka kampanjan kohteena olisi yritys, niin aina ostopäätöksen tekijä on ihminen. Siksi vuoropuhelu on tärkeää.

1) Mikä on markkinoinnin tavoite? Ilmaise tavoite selkeästi ja tarkasti. Tavoite pitää olla mitattavissa. Mitä haluat markkinoinnilla saavuttaa? Onko tavoitteena 20 uutta myyntiä kahden viikonaikana / lisätä verkkokaupan myyntiä 20 % 31.12. mennessä? Vai mikä?

2) Tehkää suunnitelma, miettikää tarkkaan aikataulu, toteutuksen työnjako! Huomioikaa markkinonitikanavien ja työn jakossa kunkin omat oppimistavoitteet. Mangustilla on käytössä mm. blogi, Instagram, Facebook, Periscope, Twitter, A-teline, Pöytätelineet, Keskusradio, Spreaker, Snapchat, Käytävän seinäpinnat, YouTube ja lisää voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaan. Suunnittelkaa markkinointi niin, että siinä on myös mahdollisuus vuoropuheluun asiakkaan kanssa.


PALAUTUS: kirjatkaa työnjako, tavoitteet ja sovitut mittarit näkyviin Padletiin

OMA TYÖ


Markkinointisuunnitelma ja aikataulu

Tee suunnitelma omasta osuudestasi. Suunnitelmassa voit käyttää netistä löytämääsi valmista pohjaa tai tehdä ajatuskartan, kirjoittaa suoraan blogiisi, omaan/yhteiseen padeltiin, tehdä äänitiedoston tai videon, suunnitelman tekninen toteutus on vapaa, mutta se linkitetään projektin padletiin.

Vastaa suunnitelmassa kuitenkin vähintään näihin kysymyksiin. Jos olet jo markkinointisuunnitelman tehnyt, ota se esille ja vastaa sen perustella näihin kysymyksiin, tässä järjestyksessä ja dokumentoi suunnitelmasi blogiisi.

1) Keitä asiakkaasi ovat, jotka sinun on tarkoitus tavoittaa? Vähäisiä resursseja ei kannata hajauttaa. Kohde ryhmä kannattaa rajata tarkkaan, silloin markkinoinnin tekeminen on helpompaa. Säästät aikaa ja rahaa, kun kohdennat markkinoinnin kapealle ryhmälle. Ei se haittaa, jos muutkin ostavat. Marsun omistaja ei osta kalanruokaa vaikka tarjous olisi todella edullinen. Erikoistu eri kampanjoiden aikana erityisryhmiin. Yhteen erityisryhmään kerralla, säästät aikaa ja rahaa, sekä sinut huomataan paremmin.


2) Kuinka maksimoit mainoksesi vaikuttavuuden? Selvitä kohderyhmäsi tarpeet, ongelmat ja tavoitteet suhteessa tuotteeseesi/palveluusi.

a) Miten ratkaiset tuotteella/palvelulla heidän ongelmansa? / Kuinka autat asiakasta saavuttamaan tavoitteensa? / Mitä hyötyä tuotteesta/palvelusta on asiakkaalle?
Yritä päästä jollain keinolla asiakkaan saappaisiin ja ajatella asiaa hänen näkökulmastaan.

b) Kuvaile myyntivaltittasi; Mitä osaat tehdä paremmin kuin muut? Miksi tuotteesi/palvelusi on ylivertainen? Mikä on tuotteen/palvelun hyödyistä sellainen, jota kilpailijat eivät tarjoa? Kuinka toimintasi eroaa kilpailijoista? Markkinointiviestinnän tulee kertoa myyntivalteistasi kaikissa kanavissa.

3) Mitä markkinointi keinoja käytät? Mieti miten saat erityiskohderyhmäsi huomion?

4) Kuinka tuotteesi/palvelusi asemoituu markkinoille? Kuinka tuotteesi/palvelusi asemoituu markkinoille suhteessa muihin. Minkä asian haluat tulevan yrityksestäsi ensimmäisenä mieleen? Onko yrityksesi maailman huippua, jollakin kapealla alalla? Onko palvelusi jollakin tavalla ainut laatuista?

5) Millainen on markkinoitavan tuotteesi/palvelusi identiteetti? Kuvaile sen arvot ja persoonallisuus. Tiivistä kolmeen neljään sanaan. Älä käytä loppuun kulutettuja sanoja Luotettava, rehellinen ja edullinen. Esim. eräs siivousalanyritys on määritellyt palvelunsa identiteetikseen aurinkoinen, joka on käytännössä hyväntuulisia työntekijöitä, keltaisia työvaatteita ja aurinkoista ilmettä markkinointiviestintämateriaaleissa.

Jos on vaikeaa keksiä yrityksen persoonallisuutta, aloita miettimällä millainen yrityksesi olisi henkilönä: Onko se rasavilli 10 vuotias pirteä tyttönen, joka vähät välittää muodollisuuksista ja sellaisesta, mikä on ennen ollut tapana. Arvokas herra 70 v, joka vaikuttaa jo pelkällä läsnäololla, osaa käytöstavat ja on seurallinen vai millainen? Vaiko lämmin, pehmeä, pullan tuoksuinen Muumi Mamma, jonka syli on kaikille avoin. Kirjoita kuvaus ylös ja/tai piirrä hänen olemuksensa.

Kirjoita sitten kolme neljä osuvinta ja positiivista ilmausta tuotteen/palvelun luonteesta. Anna identiteetin näkyä selkeästi OMASSA TOTEUTUKSESSASI!

Laita OMAN OSUUTESI suunnitelman linkki tai kirjoita suoraan padlettiin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti